O PROJEKCIE

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE to regionalne centrum kompetencji cyfrowych powołane dla systemowego wpierania szkół w ich codziennej działalności dydaktycznej oraz organów założycielskich w kreowaniu rozwoju oświaty na poziomie lokalnym.

Wszystkie działania HUMINE w Małopolsce prowadzone są bezpłatnie!

HUMINE służy dyrektorom szkół, nauczycielom, pedagogom i psychologom szkolnym wsparciem w zakresie:

  • punktu konsultacyjnego dla nauczycieli - w pełnym zakresie korzystania w dydaktyce z metod angażujących ucznia (np. odwrócona klasa, metoda projektowa, gamifikacja) oraz wykorzystania platform, narzędzi i treści cyfrowych w dydaktyce,
  • doradztwa dla dyrektorów szkół w zakresie modernizacyjnej transformacji placówek - pomoc w przeprowadzeniu systematycznych, planowych zmian na polach metod dydaktycznych, kompetencji kadry, organizacji placówek oraz infrastruktury. Podobnej pomocy udzielamy samorządom w planowaniu całościowych zmian w systemach oświaty gmin i powiatów
  • podnoszenia kompetencji metodyczno-cyfrowych kadr nauczycielskich - organizacja szkoleń stacjonarnych, webinarów, opieki tutorów i innych form podnoszenia kompetencji kadr oświatowych
  • zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego szkół, nauczycieli i uczniów, a także higieny cyfrowej uczniów - poprzez konsultacje, kursy stacjonarne oraz e-learningowe, webinary i wsparcie w organizacji działań oddolnych
  • wprowadzeniem do praktyki dydaktycznej szkół i upowszechnienie w Małopolsce modelu STEAM (Science–Technology–Engineering–Art–Mathematics).


W latach 2020-2023 Laboratorium wyłoni i wspierać będzie systemowo 22 „szkoły modelowe” – które uzyskają pełne, bieżące wsparcie doradcze, szkoleniowe oraz w zakresie cyfrowych pomocy dydaktycznych i urządzeń. Szkoła modelowa pojawi się w każdym z powiatów Małopolski i będzie miejscem pilotażu nowoczesnych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych.

Inicjatorem i organizatorem Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w Tarnowie https://www.mwi.pl.

Powstało dzięki środkom finansowym Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, w wyniku porozumienia Zarządu Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Wojewody Małopolskiego zawartego w czerwcu 2020r.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

Kontakt:

Krzysztof Głomb, lider programowy HUMINE
+48 605 290 500, k.glomb@mwi.pl

Artur Krawczyk, koordynator HUMINE
+48 502 357 587, a.krawczyk@mwi.pl