EDTECH

Przez ed-tech (ang. education technology) rozumie się kombinację narzędzi cyfrowych i praktyk szkoleniowych, które służą skutecznemu i efektywnemu kształceniu.

W HUMINE zespół doświadczonych edukatorów cyfrowych prowadził będzie eksperymenty i pilotaże wykorzystania w dydaktyce treści i narzędzi cyfrowych, tworzenia nowoczesnych rozwiązań cyfrowych wspomagających uczenie (się), czy edukacji w modelu STEAM. Ich efektem będą materiały szkoleniowe, poradniki, filmy szkoleniowe, gry edukacyjne oraz wyniki badań prowadzonych cyklicznie w szkołach województwa małopolskiego.

Centrum współpracować będzie na tym polu z wiodącym ekspertami krajowymi oraz firmami – twórcami cyfrowych narzędzi edukacyjnych.