KOMPETENCJE METODYCZNO-CYFROWE

HUMINE wspomagać będzie nauczycieli szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących województwa małopolskiego w nabywaniu i podnoszeniu poziomu kompetencji dydaktycznych związanych z prowadzeniem lekcji, wspieranych narzędziami i treściami cyfrowymi metodami dydaktycznymi aktywizującymi uczniów, umożliwiającymi interakcje między nauczycielami a uczniami i między uczniami, a także wspierającymi indywidualizację i odmiejscowienie uczenia (się).

Skontaktuj się z HUMINE, by uzyskać poradę lub wziąć udział w szkoleniu na temat m.in:

  • metod nauczania aktywizujących ucznia
  • higieny cyfrowej i cyberbezpieczeństwa w szkole oraz życiu ucznia
  • cyfrowych narzędzi, platform i treści edukacyjnych w codziennej praktyce uczenia (się)
  • przygotowania własnych cyfrowych materiałów edukacyjnych
  • poprawą dobrostanu ucznia,

a także dydaktyki cyfrowej w czasach „zdalnego nauczania” w trakcie epidemii COVID-19.