Logo HumineMENUMenu dostępności

AKTUALNOŚCI

Konkurs na szkoły modelowe HUMINE
opublikowano: 22.12.2020


Cyfrowe szkoły modelowe HUMINE

W Małopolsce powstaną 22 szkoły modelowe, które w latach 2021-2023 przejdą modernizacyjną transformację, bazującą na rozwiązaniach cyfrowych, stając się nowoczesnymi placówkami edukacyjnymi, odpowiadającymi na wyzwania XXI wieku.

Każda ze szkół modelowych będzie systematycznie wspierana przez ekspertów i trenerów Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” (SMWI) w ramach uruchomionego przez władze województwa projektu Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE https://humine.pl/centrumedukacji. Wszystkie elementy wsparcia udostępniane będą bezpłatnie. 

Do udziału w projekcie HUMINE w roli szkół modelowych zostaną zakwalifikowane 22 placówki wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – po jednej w każdym z powiatów ziemskich i miast na prawach powiatu.

Kluczowym warunkiem skutecznego udziału w nim jest przedstawienie przez szkołę pakietu działań, których realizacja do czerwca 2023 roku zapewni cyfrową modernizację placówki. Oczekiwane zmiany obejmują m.in.:

  • upowszechnienie metod dydaktycznych aktywizujących ucznia, zapewniających warunki do interakcji między nauczycielami a uczniami oraz indywidualizacji nauczania, a także do odmiejscowienia uczenia (się)
  • zapewnienie warunków do „uczenia się przez doświadczenie” poprzez wprowadzanie do codziennej dydaktyki modelu STEAM
  • nabycie przez wszystkich nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych kompetencji metodyczno-cyfrowych, a przez dyrektorów kompetencji w zakresie zarządzania transformacją cyfrową placówki
  • wdrożenie procedur i upowszechnienie kultury dbałości o bezpieczeństwo i higienę cyfrową uczniów i pracowników szkoły
  • dokonanie zmian organizacyjnych w szkole umożliwiających skuteczne przeprowadzenie transformacji cyfrowej
  • zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu dla uczniów i pracowników na terenie całej szkoły
  • zapewnienie cyfrowych urządzeń, pomocy dydaktycznych, aplikacji i narzędzi cyfrowych, niezbędnych do przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

Istotą procesu modernizacyjnej transformacji cyfrowej szkoły jest dokonanie trwałych, skutecznych zmian w dotychczasowej pracy szkoły i przygotowanie jej kadr do stawienia czoła wyzwaniom edukacyjnym XXI wieku. Dlatego w konkursie promowane będą szkoły posiadające potencjał do przeprowadzenia takich zmian: gotowość kierownictwa i nauczycieli do wprowadzenia nowych metod pracy i podnoszenia kompetencji, poparcie dla zmian wyrażone przez organ prowadzący oraz odpowiednią infrastrukturę dostępu do Internetu. Działania w ramach inicjatywy szkół modelowych nie oznaczają tylko modernizacji infrastruktury (zakupu cyfrowych urządzeń, aplikacji i pomocy dydaktycznych), lecz realizację systemowych zmian transformujących szkołę z modelu obecnego do modelu cyfrowej szkoły XXI wieku.

W ramach projektu szkoły modelowe uzyskają kompleksowe, bieżące wsparcie realizowane przez ekspertów i trenerów SMWI, a także przez liderów edukacji cyfrowej z całej Polski. Od października br. pracuje punkt konsultacyjny, który udziela odpowiada na pytania i znajduje rozwiązania problemów zgłaszanych przez małopolskie szkoły. Każda ze szkół otrzyma wsparcie dedykowanego jej konsultanta. Pierwszym krokiem na drodze ku modernizacyjnym zmianom w każdej z placówek będzie opracowanie przez dyrekcję i nauczycieli wspólnie z ekspertem SMWI tzw. Planu Transformacji Cyfrowej Szkoły do roku 2023.

Kadrom szkół modelowych zostaną udostępnione online poradniki, tutoriale i inne materiały edukacyjne oraz kursy e-learningowe. Już w 2 kwartale 2021 r. szkoła otrzyma także grant w wysokości 90.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, aplikacji i urządzeń cyfrowych, niezbędnych do realizacji programu transformacji cyfrowej (zakup musi zostać dokonany zgodnie ze specyfikacją sprzętu i pomocy dydaktycznych opracowaną przez ekspertów Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE).

Konkurs, w ramach którego zostaną wyłonione szkoły modelowe, został ogłoszony 21 grudnia 2020 r.: https://www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/cyfryzacja-szkol-i-placowek-oswiatowych/grant-nr-2.
Wnioski w konkursie można zgłaszać do 22 stycznia 2021 roku (godz. 12:00).

Konsultacji związanych z konkursem udzielają eksperci HUMINE pod adresem kontakt@humine.pl.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.