Logo HumineMENUMenu dostępności

AKTUALNOŚCI

Szkoły modelowe HUMINE wybrane
opublikowano: 26.04.2021


Szkoły modelowe HUMINE wybrane

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził wybór 22 szkół modelowych, które otrzymają wsparcie w ramach w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki wsparciu utworzonego w 2020 w Tarnowie roku Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE prowadzonego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

- Komisja konkursowa wybrała 22 szkoły modelowe – po jednej w każdym powiecie Małopolski – w tym 12 szkół wiejskich (w większości gmin do 3000 mieszkańców), 6 z gmin miejsko-wiejskich (do 20 tysięcy) i 3 z miast - które wejdą wkrótce na ścieżkę modernizacyjnej transformacji w środowisku cyfrowym, jaka czeka ich na polach dydaktyki, nabywania nowych kompetencji, organizacji szkoły, zapewnienia dobrostanu i higieny cyfrowej oraz infrastruktury (nie tylko cyfrowej). Myślę, że żadna z wybranych w konkursie szkół nie doświadczyła dotąd procesów transformacyjnych podobnej skali i złożoności. – powiedział Krzysztof Głomb, prezes SMWI.

Szkoły otrzymają wsparcie doradcze i szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli, a także edukacyjne dla uczniów i rodziców. W ramach HUMINE zostaną zorganizowane m.in. warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w Pracowni Wchodzących Technologii Cyfrowych w Tarnowie, edukampy – letnie obozy edukacyjne dla nauczycieli wyróżnionych w konkursie na najlepszego dydaktyka cyfrowego w Małopolsce, a także wyjazdy studyjne uczniów i nauczycieli do innowacyjnych firm Przemysłu 4.0.  Wszystkie szkoły modelowe zakupią pakiety sprzętu cyfrowego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych oraz licencji na korzystanie z platform edukacyjnych.      

- Szkoły modelowe to miejsca wyróżniające się nowoczesnym myśleniem o edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Jednocześnie nieustannie pracujemy nad tym, aby szkół wzorcowych było znacznie więcej. Naszym celem jest pełna transformacja cyfrowa w edukacji - powiedziała Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

POBIERZ listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania 22 szkół modelowych.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.