Logo HumineMENUMenu dostępności

AKTUALNOŚCI

Edukacja dla przyszłości - zabierz uczniów na warsztaty!
opublikowano: 05.10.2022

Edukacja dla przyszłości - zabierz uczniów na warsztaty!


Zapraszamy wszystkie szkoły z województwa małopolskiego na bezpłatne warsztaty dla uczniów kształtujące kompetencje przyszłości. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu informatycznego realizujemy nowatorskie zajęcia edukacyjne, które przygotują młodych ludzi do mądrego korzystania z dostępnych zdobyczy technologicznych.


Tematyki warsztatów:
projektowanie obiektów 3D, robotyka, gra miejska

Grupa docelowa: szkoły o profilu kształcenia ogólnego (szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące) 

Czas trwania: 90 min.

Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna – miejsce do uzgodnienia

Liczebność grupy: od 15 do 25 uczestników

Obszar wsparcia: województwo małopolskie

Rekrutacja: nabór ciągły (do zakończenia projektu)

 

OPIS WARSZTATÓW


PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW 3D          

Podczas warsztatu uczniowie zapoznają się z: podstawami modelowania 3D w aplikacji Tinkercad, obsługą interfejsu, tworzeniem prostych modeli i eksportem modeli do wydruku na drukarkach 3D.

ROBOTYKA OD NAJMŁODSZYCH LAT     

Rozpocznij zabawę z innowacyjną pomocą edukacyjną do nauki programowania i robotyki, która przyczynia się do rozbudzania ciekawości i odwagi poznawczej uczniów. Połącz kolorowe elementy konstrukcyjne Lego®, łatwy w obsłudze sprzęt oraz intuicyjne środowisko kodowania typu przeciągnij i upuść oparte na języku Scratch. To doskonały sposób na zaangażowanie uczniów w ciekawą zabawę, która jest okazją do nauki, rozwijania umiejętności myślenia krytycznego i rozwiązywania złożonych problemów o różnym stopniu trudności. 

GRA MIEJSKA -„POZNAJ TARNÓW”     

To wycieczka edukacyjna, która odbywa się w centrum Tarnowa. Uczniowie realizują zadania w grupach 3-5 osobowych przy wykorzystaniu tabletów oraz zestawu aplikacji mobilnych. 

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby móc uczestniczyć w warsztatach, każdy uczeń musi wypełnić Załącznik nr 1c (wersja do druku). W przypadku osób niepełnoletnich, wypełniony załącznik podpisuje ręcznie lub podpisem elektronicznym rodzic lub opiekun prawny uczestnika. Załącznik należy przesłać na adres Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11a lub na adres a.metel@mwi.pl

Zgłoszenia będa weryfikowane na podstawie kryteriów preferencji, wskazanych w załączniku nr 1c. Dane zawarte w niniejszym załączniku będą miały wpływ na kolejność uczestnika na liście rankingowej. Preferowane do wsparcia są osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika do warsztatu zostanie przekazana nie później niż 2 dni przed planowanym wydarzeniem.

Dodatkowe informacje znajdują się z Regulaminie rekrutacji

 

KONTAKT

W razie pytań, prosimy o kontakt: 
kontakt@humine.pl
lub telefonicznie: 573 330 233

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.